Hoitolaitteiden kunnossapito

Terveydenhuollonlaitteista ja tarvikkeista annettu laki (1505/94) velvoittaa terveydenhuollon yksiköitä – sekä julkisia että yksityisiä – ja yksittäisiä ammatinharjoittajia huolehtimaan siitä, että terveydenhuollon laitteet ovat jatkuvasti toimintakuntoisia.

Laitteiden ja niiden ylläpidon rekisteröinti on välttämätöntä. Näin voidaan jäljittää hetki, jolloin esimerkiksi laitteen tarkkuus on viimeksi tarkistettu. Lain mukaan laitteet saa asentaa, huoltaa ja korjata vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus. Laitteiden käyttäjäorganisaatioiden on noudatettava valmistajien antamia huolto- ja kalibrointiohjeita, jotta laitteen suorituskyky pysyisi jatkuvasti valmistajan määrittämissä rajoissa.

Huolto- ja kalibrointipalvelu

Diter Oy tarjoaa valmistamilleen tuotteille huolto- ja kalibrointipalveluja
Huoltotoiminnat ovat osa sertifioitua laatujärjestelmää.

- Käytetyt mittalaitteet ovat jäljitettävästi kalibroituja
- Dokumentoidut huoltomenettelyt.
- Nopea palvelu.
- Pyydettäessä mittauspöytäkirja ja todistus kalibroinnista.

Laitevalmistajan huoltovälisuositus

Diter Oy:n elektroterapia- ja ultraäänilaitteiden huolto ja kalibrointi tulisi suorittaa vähintään kahden (2) vuoden välein.

Ohjeita laitteiden huoltoon lähettämisestä

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse ennen laitteen lähettämistä huoltoon.

Pakkaa laite huolellisesti. Pakkaa mukaan myös varusteet HUOM! erityisesti ultraäänilaitteen äänipää, jotta ne voidaan tarkastaa samalla kertaa.

Laitteen mukaan tulee kirjoittaa lähete, joka sisältää seuraavat tiedot:

- Lähettäjän nimi
- Lähettäjän toimitus- ja laskutusosoite
- Selvitys mitä laitteelle halutaan tehtävän
- Korjaukseen tulevista laitteesta tulee tehdä lyhyt kirjallinen vikaselvitys
- Tieto siitä milloin laite halutaan takaisin toimitettavaksi.

Laitteiden kalibrointi

Ota yhteyttä meihin laitteiden kalibroimiseksi. Annamme erillisen maksullisen todistuksen kalibroinnista pyydettäessä.